Information Center for Israeli Art English

מרסלו לאובר, צלם. נולד בואנס איירס, ארגנטינה. עלה ארצה 1985.

לימודים

1998 בוגר ביה''ס לצילום מוסררה, ירושלים (בהצטינות)

פרסים

1998 פרס ראש עיריית ירושלים להישגים תלמידים בתחום האמנות, ב'ס ירושלים לצילום ומדיה חדשה באמנות