Information Center for Israeli Art English

מיכל לב המון, צלמת. נולדה בעפולה.

לימודים

סוציולוגיה וחינוך מיוחד, האוניברסיטה העברית
צילום, קמרה אובסקורה