Information Center for Israeli Art English

מאיר לבבי

מאיר לבבי (לובלסקי), ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1964-1901.

מאיר לבבי נולד בשנת 1901 בסובאלק, ליטא (כיום פולין). בשנת 1920 עלה לארץ-ישראל. לבבי היה חבר ב"גדוד העבודה" ועסק בסלילת כביש "טבריה-טבחה". בשנת 1922 החל ללמוד אמנות ב"בצלאל". במקביל עבד כחצרן בביתו של בוריס שץ. בשנת 1925 הצטרף אל אברהם מלניקוב, שהקים את ''הסטודיה החופשית'' בירושלים. בשנת 1927 הצטרף ל"קיבוץ הרצליה" שהקים בשנת 1929 את קיבוץ מרחביה. בקיבוץ, נטש לבבי את העשייה האמנותית לטובת העשייה החלוצית. בשנות ה-60 של המאה ה-20 שב לעסוק באמנות. בשנת 1961 שם קץ לחייו. לבבי עסק בציור, פיסול ואף עסק בספרות. בעזבונו בולטים ציורים קטני ממדים המתארים חלוצים באווירה אקספרסיוניסטית.

לימודים

1922 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים