Information Center for Israeli Art English

שלמה לביא

שלמה לביא, ישראלי, נולד בפולין ב-1928.

שלמה לביא נולד בפולין בשנת 1928. בשנת 1950 עלה לישראל דרך ארגנטינה והתיישב בקיבוץ גזית. במחצית השניה של שנות ה-50 של המאה ה-20 למד אמנות אצל אמנים כצבי מאירוביץ' ומרסל ינקו. חי ופועל בקיבוץ דן. בשנות ה-50 יצר כרזות עבור מפלגת מפ"ם בטכניקה של חיתוך לינולבין עבודותיו תבליט בטון בגבעת אולגה ופסל פלדה ובטון בדימונה.

לימודים

1957-1956 המכון לאמנות, סמינר אורנים, קריית טבעון
1958-1957 ציור, אצל צבי מאירוביץ', חיפה

הוראה

ציור והדפס, המכון לאמנויות, תל חי