Information Center for Israeli Art English

צילה לביוש, פסלת, נולדה 1947.

לימודים

אמנות, אוניברסיטת תל אביב
פיסול אצל שולה הר טל, בלה קול
מכון אבני, תל אביב