Information Center for Israeli Art English

ורד לבנון פרנטה, ציירת, נולדה בישראל 1968. חברה באגודת הציירים והפסלים, בת ים

לימודים

מכון אבני לאמנות ועיצוב, תל אביב
מכון לאמנות פלסטית, בת-ים