Information Center for Israeli Art 37
English

ורד לבנון פרנטה, ציירת, נולדה בישראל 1968. חברה באגודת הציירים והפסלים, בת ים

לימודים

מכון אבני לאמנות ועיצוב, תל אביב
מכון לאמנות פלסטית, בת-ים