Information Center for Israeli Art English

ליאת לבני

ליאת לבני, ישראלית, נולדה ב-1979.

ליאת לבני נולדה ברמת גן בשנת 1979. לאחר סיום לימודיה בישראל, זכתה לבני במלגת שהייה בכפר אמנות הנייר מינו (Mino) ביפן וכן במלגת שהייה באומי, ניו יורק (Omi).
לצד שימוש בנייר כבחומר גלם, יצירתה של לבני עושה שימוש גם במגוון של חומרים חסרי הילה אמנותית. בעזרתם היא יוצרת מבנים ותאורי נוף. תאוריה מכילים דימויי נוף ונוף אורבני, המפגישים בין הטבע לתרבות.

לימודים

2005 בתכנית המשותפת של האוניברסיטה העברית ובצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, בוגרת תואר שני באמנויות
2004 תוכנית בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב לחילופי סטודנטים, המחלקה לאמנות, עם פארסונס, בית ספר לעיצוב, ניו-יורק סיטי, ארצות הברית
2007 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, בוגרת תואר ראשון המחלקה לאמנות

פרסים

2005 פרס לאומן הצעיר ע"ש נועם שודופסקי, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
2005 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
2006 מלגת הצטיינות באמנויות, עיריית חולון, חולון
2007 מילגת שהות, כפר מינו לאמנות הנייר, מינו, יפן
2009 מילגת שהות, מרכז אומי לאמנות, ניו יורק, ארצות הברית
2012 מילגת שהות, מוזיאון קוונדו לאמנות, טייפה, טיוואן