Information Center for Israeli Art English

חוה לבנת מרזר, ציירת, בתו של האמן אריה מרזר. נולדה בפאריז. עלתה ארצה עם משפחתה ב1945. חיה בתל אביב ובצפת.

לימודים

אצל אריה מרזר, מנחם שמי, ומרדכי לבנון
1970 מכון אבני, תל אביב
סמינר למורים, תל אביב
1972 אטלייה 17 אצל ויליאם הייטר
1972 בוזאר, פריז