Information Center for Israeli Art 35
English

דוד לבקובסקי

דוד לבקובסקי. נולד בליטא 1906. היה חבר המדור לאמנויות פלסטיות בתנועת ''יונג ווילנע''. בשנת 1932 הגיע למוסקבה ועבד שם כאמן תפאורות בתיאטרות הממלכתי האידי . נחשד בפעילות אנטי-סובייטית ונשלח למחנה עבודה בסיביר, שם שהה בתקופת מלחמת העולם השנייה. חזר לוילנה ב-1946. מזועזע מחורבנה של וילנה היהודית והקדיש עצמו להנצחתה. עלה ארצה ב-1958 והשתקע בצפת ב-1960. השתתף בתערוכות שונות, והקדיש את פעולתו האמנותית לתאור העיירה היהודית שנחרבה וגם לתאור נופיה ואנשיה של צפת וישראל. (מתוך - קרית האמנים צפת, הוצאת קרית האמנים צפת, תשל''א, 1971 ) ב1997 עבודותיו הועברו למוזיאון לאמנות יהודית על שמו, ברמת גן. נפטר 1991.

לימודים

למד בחדר ובגימנסיה העברית "תרבות" בוילנה.
1924 ביה''ס מטעם ''הילף דורך ארבעט'' (עזרה ע''י עמל),צבעי דקורטור ותפאורה, וילנה.
1935-37 השתלם באקדמיה לאמנות, לנינגרד