Information Center for Israeli Art English

אורה לב

אורה לב (בקי), ישראלית, נולדה בשנת 1966.

לימודים

1994 תואר ראשון, המחלקה לצילום, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2014 לימודים לתואר שני, בית הספר לאמנות חזותית, ניו יורק, ארצות-הברית

הוראה

1992 ואילך מוסררה, בית ספר לצילום, ניו מדיה, מוזיקה חדשה, תקשורת חזותית ופוטותראפיה ע"ש נגר, ירושלים
1994 ואילך המחלקה לצילום, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2018-2017 מ״מ ראש המחלקה לצילום, בצלאל, אקדמיה לעיצוב ואמנות, ירושלים

פרסים

1990 מלגת גרסטנפלד לתעוד קהילות יהודיות בעולם
1991 פרס הצטיינות ע”ש רמי הלפרין, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
2003 מענק יצירה מטעם קרן תרבות אמריקה-ישראל