Information Center for Israeli Art English

אסתר לדין

אסתר לדין, ציירת.

לימודים

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
קורס השתלמות לעיצוב המוצר, טכניון, חיפה
קורס השתלמות בסדנת תחריט, אוניברסיטת חיפה