Information Center for Israeli Art English

מלכה לדין, ציירת.

לימודים

בוגרת אורנים, טבעון
למדה את יסודות הציור הסיני במהלך שהותה בתאילנד

הוראה

אמנות בבתי ספר