Information Center for Israeli Art English

אדי להבי, מעצב תעשייתי. נולד ברומניה 1932. 1968-90 מעצב ראשי ובעל ''עיצוב להבי''

לימודים

1958-61 ב'ס התכתבות הבינלאומית לעיצוב פנים, ארה''ב
1959-62 עיצוב תעשייתי, הטכניון, חיפה

הוראה

1976-78 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, מרצה בכיר לעיצוב תעשייתי

פרסים

1975 פרס מוזיאון ישראל לעיצוב תעשייתי, מוזיאון ישראל, ירושלים