Information Center for Israeli Art English

אורה להב שאלתיאל

אורה להב-שאלתיאל, ישראלית, 2017-1936.

אורה להב-שאלתיאל נולדה בשנת 1936 בקיבוץ מזרע. בשנות ה-50 של המאה ה-20 למדה אמנות אצל צבי מאירוביץ ומרסל ינקו ב'אורנים'. בשנת 1956 הצטרפה לכפר האמנים עין-הוד. בשנת 1957 הצטרפה כחברה לאגודת הציירים והפסלים בישראל. בין השנים 2017-1967 ניהלה סדנה להדפס-אבן (ליתוגרפיה) בעין-הוד. בנוסף, הקימה מגמות אמנות בכפר הנוער 'ימין אורד' ובחיפה. חיברה את ספרי השירה "היונה המתמהמהת" (1974) ו-"משזר: תחריטים ומלות שירה" (1986) בהוצאת עקד וכן חיברה ספר ותוכנית לימודים בנושא "הנייר וההדפס במהלך ההיסטוריה" (תשנ"ח [1998]) עבוד משרד החינוך והתרבות. בין השנים 2014-1986 היתה שותפה בארגון תערוכות של אמני נייר בישראל. בעלה היה האמן יוסף שאלתיאל.

עיקר יצירתה של להב-שאלתיאל הוא בתחום ההדפס. עבודותיה, בטכיקות מגוונות כהדפס-אבן, תחריט וחיתוך-עץ הן בעלות אופי פיגורטיבי, המבליטות את נקודת המבט הנשית-פמיניסטית. בין היתר עיטרה בעבודותיה מספר ספרי שירה כגון "משזר: תחריטים ומלות שירה" (1986) ו"היונה המתמהמהת" (1974) בהוצאת עקד. ברבות מהדפסיה עשתה להב-שאלתיאל שימוש בנייר ממוחזר, או בנייר עשוי בצורה ידנית, תחום נוסף בו עסקה.

לימודים

אצל מרסל ינקו, אורנים, טבעון
צבי מאירוביץ
סדנא בפאריס, צרפת, עם משה כהן
ב"ס ע"ש "בוזאר", פאריס, צרפת, ליטוגרפיה
אקדמיה לאמנויות, וונציה, איטליה
אקדמיה לאמנות ע"ש אוליביה דה סיר, פאריס, צרפת
1985 ב"ס לאמנויות יפות, פאריס,("איקול דה בוז ארט),צרפת, תואר שלישי באמנויות יפות (PH.D, F.A.)

הוראה

1986-1972 מקימה ומרצה, מגמת אמנות, כפר הנוער ימין אורד
1996-1986 מקימה ומרצה, מגמת אמנות פלסטית, בית הספר לאמנות "רעות", חיפה

פרסים

1973 פרס יד ושם, יד ושם, ירושלים
1986 פרס, קרן תרבות חיפה, חיפה
1988 פרס קרן עמו"ס, משכן הנשיא, ירושלים
1997 פרס הרמן שטרוק, עיריית חיפה
1992-1990, פרס, הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות, ירושלים
1995 פרס קרן עמו"ס, משכן הנשיא, ירושלים
2010 פרס הרמן שטרוק, עיריית חיפה