Information Center for Israeli Art English

אריה לובין

צילום: סטנלי בטקין

אריה (לאון) לובין, ישראלי, נולד בארצות-הברית, 1980-1897.

אריה לובין נולד ב-1897 בשיקגו שבארצות הברית, למשפחה מהגרים ציונית מרוסיה. בשנת 1913 נשלח על ידי משפחתו לארץ ישראל, שם החל ללמוד בגימנסה הרצליה. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה שב לובין לארצות-הברית והחל ללמוד בבית הספר שבמכון לאמנות בשיקגו. בשנת 1917 התנדב לגדודים העבריים. במסגרת זו שב לארץ ישראל ובתום המלחמה שב ללימודיו בשיקגו. באותה עת נחשף לראשונה לציור הקוביסטי. לאחר סיום לימודיו יצא לובין לסיור באירופה. שם נרשם לקורס פיסול בהנחיית בורדל באקדמיה לאמנות גרנד שומייה בפריז.

בשנת 1923 עלה לובין לארץ ישראל בשנית. עם הגיעו השתלב בקרב קהילת האמנים המודרנים והציג בתערוכה של "אגודת אמנים עברית" במגדל דוד (1924, 1926) ו"בתערוכת אמנים מודרנים" בצריף האוהל (1926-1928). בשנת 1936 עבר להתגורר בתל בנימין (כיום ברמת גן) ואחר כך לפתח תקוה. בשנת 1947 נערכה תערוכת יחיד ראשונה מעבודותיו במוזיאון תל אביב. הציג במסגרת הביתן הישראלי בביאנלה של ונציה (1948, 1950, 1960). בשנות ה-50 של המאה ה-20 היה לובין מראשוני האמנים בקריית האמנים בצפת. בשנת 1969 נערכה תערוכה רטרוספקטיבית מיצירותיו בבית צבי ברמת גן.

בדומה לאמנים מודרניים אחרים הרבה לובין לתאר את נופי הארץ. אולם, יצירתו של לובין משנות העשרים עושה שימוש בהשפעות של הקוביזם ובייחוד הפוריזם, מבית מדרשו של לה קורבוזיה, שביקש לתאר את הצורות בטבע באופן מובהק, ולא ביחס לאופן המקרי של הראייה.

לימודים

1914-1913 גימנסיה הרצליה, תל אביב
1917-1915 המכון לאמנות, שיקגו, ארצות-הברית
1922-199 המכון לאמנות, שיקגו, ארצות הברית
1923 פיסול אצל בורדל, אקדמיה לאמנות גרנד שומייה, פריז, צרפת

פרסים

1922 פרס הצטיינות ע'ש ג'ון אדמס, המכון לאמנות, שיקגו, ארצות הברית
1956 פרס"נוף רמת גן", עירית רמת גן
1957 פרס על נושא ספורט, הועד האולימפי הישראלי
1978 אות יקיר תל-אביב, עיריית תל אביב-יפו
1957 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, עיריית תל אביב-יפו