Information Center for Israeli Art English

דפנה לוז, ילידת 1962.יוצרת כלים מקוריים בעבודת אבניים.

לימודים

1988 בוגרת המחלקה לעיצוב קרמי ''בצלאל'' אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

1988 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1990 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1991 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1993 ביאנלה בקרמיקה, באר-שבע