Information Center for Israeli Art English

דפנה לוז, ילידת 1962.יוצרת כלים מקוריים בעבודת אבניים.

לימודים

1984-88 ''בצלאל'' אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, בוגרת המחלקה לעיצוב קרמי

פרסים

1988 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1990 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1991 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1993 ביאנלה בקרמיקה, באר-שבע