Information Center for Israeli Art English

טובה לוטן

טובה לוטן, ישראלית, נולדה ב-1952.

טובה לוטן גדלה בצפון תל אביב וברמת גן. בנעוריה עסקה בכתיבה. בשנות השמונים החלה לעסוק באמנות. על אף שציוריה המוקדמים היו מופשטים, הם הכילו רמזים פיגורטיביים. החל משנות ה-90 מופיעים בעבודותיה אלמנטים פמיניסטיים הקשורים למלאכות כתפירה. בנוסף לצילומיה יוצרת צילומים. חיה ויוצרת בתל אביב-יפו.

לימודים

1977-1974 סמינר למורים פט אי
1985-1982 מכון אבני, תל אביב-יפו
1998-1995 הוראת אמנות, מימד, בית ספר לאמנות חזותית, תל אביב-יפו
2004-2001 החוג הרב תחומי לאמנויות, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו
2012-2009 לימודי תקשורת, האוניברסיטה הפתוחה