Information Center for Israeli Art 33
English

יונה לוטן, מהנדס וצייר. יליד ליטא, 1926. בשנת 1936 עלתה משפחתו לארץ-ישראל והתיישבה בתל אביב. בשנת 1950, לאחר לימודי הנדסה, התגייס לצבא-קבע ושירת כמהנדס במסגרת חיל-ההנדסה עד שנת 1961. בסוף שנות החמישים החל לצייר כאוטודידקט. נפטר 1998.

לימודים

הנדסה, הטכניון, חיפה.
בראשית שנות הששים נסע לפאריס ועסק בציור כאוטודידקט