Information Center for Israeli Art English

חנה לוי (ויילר)

חנה לוי (ויילר), ישראלית, ילידת גרמניה, 2006-1914.

חנה לוי נולדה בברלין, גרמניה, בשנת 1914 בשם אנה ויילר. בשנת 1934 עלתה לארץ-ישראל. בשנת 1935 החלה ללמוד ציור אצל יעקב שטיינהרדט בירושלים. לאחר הלימודים נהגה לנסוע לפתח תקוה, שם עבדה בקטיף עד לשנת 1938. בין השנים 1941-1940 התגוררה במושבת האמנים במוצא. בשנת 1944 נישאה לצייר והמוזיקאי יצחק לוי. בין השנים 1969-1946 התגוררה ברעננה. לאחר מכן חזרה להתגורר במוצא. בשנת 1953 השתקעה בעיר צפת, בשנות ה-70 של המאה ה-20 הציגה במסגרת תערוכות קבוצת "אקלים".

עיקר יצירתה של לוי היה בציור הדיוקן והנוף. ציוריה המוקדמים של לוי, בזאנר הדיוקן בעיקר, מאופיינים בהשפעת האקספרסיוניזם הגרמני כגון קוקושקה. בשנות ה-40 של המאה ה-20 החלה לעסוק גם בציור נוף, שהפך לזאנר עיקרי ביצירתה. בהדרגה, עברה יצירתה תהליך של הפשטה ששיאה בשנות ה-70 של המאה ה-20.

לימודים

1937-1935 ציור, אצל יעקב שטיינהרדט, ירושלים
1961-1960 אקדמיה לאמנות, גרנד שומייה, פריז, צרפת

פרסים

1978 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת