Information Center for Israeli Art English

עילית לוין פרנט, צלמת, נולדה בישראל, 1957. 1984 - 1985 צלמת מערכת עתון הנוער ''חמצן''. מ1985 צלמת עצמאית למגזינים, פרסום, אופנה, ומשרדי ממשלה. צילום סטילס בסרטים שונים: 1984 "אדמה חמה". 1985 "הכלה" "בובה" 1986 "אסקימו לימון" 1987 "החתול במגפיים" "המובטל בטיטו" "רועה מלחמה" 1989 "על הפנים". צלמת תעשייתית במפעל "דגם".

לימודים

1978-80 עוזרת לצלם ג'ראר אלון
1978-80 לימודי ערב במכללה לצילום טכני, קרית אונו.
1978-79 אוניברסיטת תל אביב, החוג להסטוריה ולפילוסופיה. 1981 טכנאית במעבדה לצילום מדעי, "סברין".
1982 לימודי קולנוע "בית צבי".

פרסים

1984 פרס הקרן לעידוד סרטים קצרים (לדוקומנטרי ע"ש "אמונה בלב")
1990 פרס ביצוע השלמת עבודה, משרד החינוך והתרבות