Information Center for Israeli Art English

יהודית לוין

יהודית לוין, ישראלית, נולדה ב-1949.

יהודית לוין נולדה בשנת 1949 במשק חקלאי במושב עין ורד. אמה של לוין, איטה מורר, נישאה בשנית לאביה אלכסנדר לוין לאחר שבעלה הראשון, יעקב (קלוגר) נבון, נרצח. לבני הזוג נולדו שבעה ילדים. בשנת 1956 נהרג אחיה החורג בתאונת מטוס במסגרת שירותו כטייס בחייל האויר. לאחר שירותה הצבאי עברה להתגורר בתל אביב-יפו, שם שימשה כמזכירה במשרד עורכי-דין. בין השנים 1986-1984 התגוררה בניו יורק, ארצות-הברית. עם שובה לישראל חזרה להתגורר במושב עין ורד.

לימודים

ציור אצל יחזקל שטרייכמן, המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו
1972–1975 המדרשה למורים לציור, הרצליה

הוראה

1989- בית הספר לאמנות - המדרשה, מכללת בית ברל

פרסים

1991 פרס שר החינוך התרבות והספורט
1991 פרס בנק דיסקאונט לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
1998 פרס מנדל ואיבה פונדיק, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
1999 פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל
2003-2002, פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
2005 פרס על שם בנו גיטר, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2006 פרס הקרן ע"ש הציירת נתה דושניקי-קפלן למחקר, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב