Information Center for Israeli Art English

שושנה לויסון

שושנה (שוש) לויסון, ישראלית, ילידת פולין, 1996-1920.

שושנה לויסון נולדה בורשה, פולין, בשנת 1920. בשנת עלתה לארץ-ישראל בהיותה בת כחצי שנה עם משפחתה וגדלה בתל אביב. בשנות ה-50 השתתפה בפעילות "קבוצת העשרה". בין השנים 1956-1951 התגוןררה בקיבוץ חפציבה. לאחר מכן שבה להתגורר בתל אביב-יפו. בשנותיה האחרונות שבה לצייר לאחר שנים ארוכות של פרישה מעשייה אמנותית.

לימודים

1938 ציור, הסטודיו של יצחק פרנקל, תל אביב
1945 ציור, הסטודיה, תל אביב

הוראה

1956-1951 ציור, קיבוץ חפציבה