Information Center for Israeli Art English

אלישבע לוי

אלישבע לוי, אמנית מיצב.

לימודים

1999–2003 המחלקה לאמנות, בצלאל, ירושלים

פרסים

2014 פרס אמן צעיר, משרד התרבות והספורט