Information Center for Israeli Art English

אלישבע לוי, נולדה בקרית -אתא, בשנת 1980

אלישבע לוי, אמנית מיצב.

לימודים

1999–2003 המחלקה לאמנות, בצלאל, ירושלים

הוראה

2016 בצלאל ב'ס לאמנות ועיצוב, ירושלים, אגף האדריכלות

פרסים

2014 פרס אמן צעיר, משרד התרבות והספורט