Information Center for Israeli Art English

אתי לוי, צלמת,

לימודים

המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
בוגרת קאמרה אובסקורה, תל-אביב

פרסים

1989-1988, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת