Information Center for Israeli Art English

חנה לוי, נולדה במרוקו ב-1955. עלתה ארצה ב-1988. גרה בלהבים.

לימודים

המכללה לאמנות חזותית, באר שבע
פילוסופיה ואמנות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב