Information Center for Israeli Art English

ליאה לוי, ציירת, נולדה בישראל 1954.

לימודים

1976-80 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון

הוראה

הנחיית קבוצות לפעילות העשרה לגיל הרך

פרסים

1979 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים
1980 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים