Information Center for Israeli Art English

עמי לוי

עמי לוי, ישראלי, יליד צרפת, 2013-1954.

פסליו של לוי מכילים דימויים פואטיים של בתים וברושים. לוי הרבה להשתמש בזכוכית כחומר גלם לעבודותיו. יצר פסלים רבים במרחב הציבורי בישראל. בין עבודותיו הידועות "עמוד/ ברוש" (1994) במשרד ראש הממשלה, "שדרות דקלים" (1989 / 2001) במחלף הסירה, הרצליה ועוד.

לימודים

1980-1976 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון

הוראה

1984-87 קלישר, ביה"ס הגבוה לציור, תל אביב-יפו
1987-2013 המכון לאמנות, מכללת אורנים, קריית טבעון
1997-98 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2009-13 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

1989 פרס האמן הצעיר, משרד החינוך והתרבות
1989 תחרות פיסול בחוץ, פרס שני, מוזיאון הרצליה לאמנות, הרצליה
2001 תחרות חברת החשמל לעיצוב עמודי מתח גבוה

פסלים במרחב הציבורי

צ'עסי, ליד פאריס, צרפת>BR<1985 הפארק הלאומי, רמת-גן>BR<1990 כפר סטודנטים ע"ש מנחמיה>BR<1995 משרד ראש הממשלה, ירושלים>BR<1996 בית לוי יצחק, תל-אביב>BR<1997 בית זכרון, סביון>BR<1999 היכל המשפט, נצרת>BR<2001 מלון גן-מלכותי, אילת>BR<מרכז בריאות נפש, בית כלא א