Information Center for Israeli Art English

רענן לוי

רענן לוי, ישראלי, פעל בישראל ובצרפת , 2022-1954.

רענן לוי נולד בירושלים בשנת 1954. בנעוריו למד אמנות במוזיאון ישראל. לאחר שרותו הצבאי נסע ללימודי אמנות באיטליה. עם שובו לישראל עבד במחלקה לרסטורציה במוזיאון ישראל. בין השנים 1984-1982 התגורר באמסטרדם, הולנד, והחל משנת 1987 הוא מתגורר בפריז ובירושלים.

עיקר יצירתו של לוי היה במדיה הציור, הרישום וההדפס. עבודותו מאופיינת בגישה ריאליסטית ובתיאור מהתבוננות. לצד תיאורי טבע דומם ונוף, הוא עוסק גם ביצירת דיוקנאות בציור ובהדפס. עבודותיו בתחום זה מאופיינות בשימוש באקווטינטה, לשם הדגשת הממד הפסיכולוגי של הדמות.

לימודים

1975 אקדמיה לאמנויות, רומא, איטליה
1978-1976 אקדמיה לאמנויות, פירנצה, איטליה
1978-1976 מרכז סנטה רפרטה לאמנות גרפית, פירנצה, איטליה
1979 המחלקה להיסטוריה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

פרסים

1984-1982, מלגת הממשלה ההולנדית
1989-1987, מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת
1995 פרס אויגן קולב לגרפיקה ישראלית, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2014 אביר מסדר האמנויות והספרות, צרפת