Information Center for Israeli Art English

עמנואל לופטגלס

עמנואל לופטגלס, ישראלי (יליד פולין), 1958-1896.

עמנואל לופטגלס נולד בכפר חוצ'ניאה שבגליציה המערבית בפולין הקונגרסאית (כיום פולין). ב-1902 עברה משפחתו לכפר שצ'קובה, שם למד בחדר ובבית-ספר פולני. כבר בנעוריו החל לעסוק באמנות. בשנת 1909 בקירוב נשלח, בעזרת מלגה פרטית, ללימודי אמנות בגרמניה. בין השנים 1915–1926 שימש כמעצב במה להצגות התיאטרון העירוני ולאופרה של העיר המבורג בגרמניה. בשנים 1918-1916 שירת כחייל בצבא האוסטרי.

בשנת 1926 עלה לארץ-ישראל, התיישב בתל-אביב ושינה את שם משפחתו ל"עמנואלי". בתחילה עיצה תפאורות להצגות התאטרון הארץ-ישראלי (תא"י) בראשות מנחם גנסין. בשנים 1948-1928 עבד בעיקר עבור תאטרון "המטאטא", שם היה חבר בקואופרטיב התאטרון. בנוסף, יצר תפאורות למחזות של הבימה, ה"אוהל" ועוד. במשך שנות פעילותו יצר כ-130 תפאורות. לאחר מותו ראה אור חיבורו בשפה הגרמנית "ואן אייק ווסארי לאור עובדות חדשות" (1965). מבחר מרישומיו נמצא באוסף הארכיון ומוזיאון התיאטרון ע"ש ישראל גור באוניברסיטה העברי ובארכיון התאטרון באוניברסיטת תל-אביב.

ראשית יצירתו הבימתית של לופטגלס הושפעה מן האקספרסיוניזם הגרמני. יצירתו שילבה אמצעים טכנולוגיים חדשניים לתקופה, כגון שימוש בבמה מסתובבת או בהקרנת שקופיות. בין עבודותיו הידועות התפאורות למחזות "היהודי זיס" (1933, הבימה), "עלי כינור" (1935, הבימה), "סדום" (1939, האוהל) ועוד. בנוסף, עסק בציור נושאים תנ"כים.

לימודים

1913-1909 בית-ספר תיכון לאמנות, לייפציג, גרמניה
1915-1914 ציור תפאורה, אקדמיה לאמנות, בוקסדהודה, המבורג, גרמניה

הוראה

שנות ה-50 של המאה ה-20, ציור תפאורה, סמינר לתאטרון, גבעת חביבה