Information Center for Israeli Art English

צפורה לוריא, ציירת מבקרת ואוצרת, נולדה ברומניה ב-1948, עלתה לארץ ב-1958. התגוררה בעפרה. שמשה מבקרת אמנות ותרבות ב"ארץ אחרת" ו"מקור ראשון". היתה פעילה מאד בעדוד היצירה האמנותית והספרותית במגזר הדתי לאומי. נפטרה ב2008.

לימודים

1968 - 1974 מוסמכת תולדות האמנות, ספרות אנגלית וספרות השוואתית, האוניברסיטה העברית, ירושלים. התמחות בתיאטרון מודרני ובאמנות מודרנית.
1978 - 1980 אצל רפי לביא, תל אביב

הוראה

אמנות, מכללת תלפיות, תל אביב
אמנות, מכללת אמונה, ירושלים