Information Center for Israeli Art English

מיכה לורי

מיכה לורי (לובלינגר), ישראלי, נולד ב-1946. פועל בצרפת.

מיכה לורי נולד בשנת 1946 בקיבוץ נגבה. בשנת 1967 החל בפעילות אמנותית כאוטודידקט. בשנת 1971 עבר להתגורר בתל אביב-יפו. בשנת 1974 עבר לחיות ולפעול בפריז, צרפת.

עבודותיו המוקדמות של לורי אופיינו בדימויים אנטי מלחמתיים ובדימויים גופניים-פיגורטיביים. חלקם עשה שימוש בשיבוש של ריהוט בייתי או בפריסת מרכיביו. יצירותיו החל שנות ה-70 של המאה ה-20 אופיינו בשפה פוסט-מנימליסטית ובבחינה ביקורתית של האובייקט האמנותי ברישום או במיצב.

פרסים

1980 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים