Information Center for Israeli Art English

אגנס לזר, ישראלית, נולדה ברומניה ב-1938.

גנס לזר נולדה ברומניה בשנת 1938. במחצית השניה של שנות ה-60 של המאה ה-20 החלה להציג בתערוכות רשמיות של הממשלה ובתערוכות ברחבי הגוש הקומוניסטי. בשנת 1972 עלתה לישראל עם משפחתה. עד למחצית שנות ה-80 עבדה במדיה ההדפס השונות, והבן תחריט, חיתוך-עץ ולינול. בשנת 1984 החלה לעסוק גם ברישום וציור בצבעי מים.

לימודים

תואר ראשון ושני, האקדמיה לאמנות ע"ש אנדריאסקו, קלוז', רומניה