Information Center for Israeli Art English

דב לזר, צלם. מצלם בדרך כלל עבור עיתונים ומגאזינים
מתגורר בכפר סבא.

לימודים

התמחה בצילום בארה''ב

הוראה

מלמד צילום ב''סטודיו'', רעננה
ויצ''ו צרפת, תל אביב
קלישר, תל אביב