Information Center for Israeli Art English

ארנולד לחובסקי

ארנולד לחובסקי, יליד האימפריה הרוסית, 1880–1937, פעל בארץ-ישראל.

ארנולד לחובסקי נולד בשם אהרן ברקוביץ' בצ'רנוביל, האימפריה הרוסית (כיום אוקראינה). למד אמנות באודסה ובמינכן, גרמניה. בשנת 1908 בקירוב עלה לארץ-ישראל והצטרף לצוות המורים של "בצלאל". לאחר כשנה חזר לסנקט פטרבורג, שם התמנה לפרופסור לאמנות. בשנת 1925 היגר לפריז, ובשנת 1933 לארצות-הברית.

הוראה

1908–1909 ציור, בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים
סנקט פטרבורג, האימפריה הרוסית
בית הספר לאמנות, מוזיאון בוסטון לאמנות, בוסטון