Information Center for Israeli Art English

חנה ליבליך וינגרון, ילידת קראקוב, פולין. ב-1933 נתקבלה כחברה לארגון האמנים והפסלים הפרופסיונלים בפולין. ב-1946 חזרה לפולין וממשלת פולין רכשה אחת מתמונותיה. ב-1950 עלתה ארצה.

לימודים

1927 - 1932 תלמידת האקדמיה לאמנות בקראקוב, בוגרת
השתלמה בוינה, פאריס, צ'כוסלובקיה ויגוסלביה

הוראה

1939 לימדה ציור ברוסיה.

פרסים

1952 פרס הרמן שטרוק, אגודת האמנים של חיפה והצפון, עירית חיפה
1977 פרס הרמן שטרוק, אגודת האמנים של חיפה והצפון, עירית חיפה