Information Center for Israeli Art English

זיוה ליבליך

זיוה ליבליך, ישראלית, נולדה ב-1931.

זיוה ליבליך נולדה בתל אביב. בזמן שרותה הצבאי למדה אמנות בממדרשה למורים לציור בתל אביב. לאחר לימודיה שימשה כמורה בבתי ספר בעיר חולון. בעקבות מחלה הפסיקה את עיסוקה בהוראה. בשנת 1960 נסע לאירופה. עם שובה נרשמה ללימודי אמנות ב"מכון אבני". בנוסף, שמעה הרצאות בפילוסופיה באוניברסיטה. בשנת 1964 נמנתה על קבוצת אמני "תצפית".

במהלך שנות ה-60 של המאה ה-20 עסקה ליבליך בציור אקספרסיבי. יצירותיה מאותה עת עשו שימוש בטקסטורות מגוונות ובחומרים כחול ים. במהלך שנות ה-70 של המאה ה-20 החלה להתנסות בעבודותיה בשימוש בצילום. בעבודות אלו, שנקראו "פסלי הדפס", בולט הניסון לערער על תפיסת המרחב באמצעות מבנים גיאומטריים המשלבים תצלומים או הקרנות על בדים.

לימודים

סמינר למורות ע"ש לוינסקי, תל אביב
1956 אדריכלות פנים
1959 קורס רישום, אגודת האמנים והפסלים בישראל, תל אביב-יפו
1962-1961 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו