Information Center for Israeli Art English

יצחק ליבנה

יצחק ליבנה, צייר, נולד באשקלון, 1952.

לימודים

1973-77 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1979-83 השתלמות בסטודיו ברנר לשימור ורסטורציה, ניו יורק סיטי, ארה"ב
1980-82 לימודים בהאנטר קולג, ניו יורק סיטי, ארה"ב

הוראה

מאז 1983 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
מאז 1984 במדרשה למורים לאמנות, רמת השרון

פרסים

1977 פרס הרמן שטרוק להדפס, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
1988 פרס ז'אק ויוז'יני אוחנה לאמן צעיר ישראלי, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
1989 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1992 פרס המועצה לתרבות ואמנות, משרד החינוך והתרבות
2003 פרס מנדל פונד וחוה פונדק, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2004 גמול על עידוד יצירתי, משרד החינוך והתרבות