Information Center for Israeli Art English

עינת לידר, פסלת, נולדה בירושלים 1966.בעבודותיה משתמשת בברזל ובחשמל. חיה ויוצרת בתל אביב.

לימודים

92- 1988 בוגרת תואר ראשון בצורפות, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1997-2003-תואר מגיסטר למדעים בעיצוב תעשייתי, מסלול מחקרי, טכניון, חיפה

הוראה

משנת 1999 מרצה בתחום העיצוב בטכניון בחיפה ובמכון הטכנולוגי בחולון
משנת 1999 מרצה בתחום העיצוב במכון הטכנולוגיה, חולון
- 1999-2000 ויטל, המרכז ללימודי עיצוב, תל אביב
2003-13 בצלאל אקדמיה לעיצוב ולאמנות, ירושלים, ראש אגף תכשיטים ואופנה

פרסים

1990 פרס בצלאל עבור עיצוב מצטיין ביודאיקה, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
1990 פרס בצלאל עבור הישגים בלימודים, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
1993 ציון לשבח בתחרות עיצוב כרזות פרסום סיגאריות "גולואז", הולנד
1994 פרס וציון לשבח עבור עיצוב חנוכייה, מוזיאון ספרטוס, שיקאגו, ארה"ב
1997-2001, מלגת לימודים, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, חיפה
1998 פרס ראשון לתכנון ועיצוב מטבח, הטכניון, חיפה
1999-2000, מלגת קרן ידע להשכלה גבוהה
2003 פרס הצטיינות יתרה על עבודת המחקר לתואר, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, חיפה