Information Center for Israeli Art English

פנחס ליטבינובסקי

פנחס ליטבינובסקי, ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1985-1894.

פנחס ליטבינובסקי נולד למשפחת סוחרים דתית בנובוג'אורגייסק (כיום באוקראינה) תחת השם פיוטר ולדימירוביץ ליטבינובסקי. בשנת 1912 עלה לארץ ישראל והחל בלימודים בבצלאל. לאחר תקופה עזב והחל בלימודים באקדמיה לאמנות של פטרבורג. בשנת 1919 שב ליטבינובסקי לארץ ישראל באניה "רוסלאן" עם רעייתו והתיישב בטבריה. בשנת 1926 יצר תפאורה להצגת "הדיבוק" של "הבימה" בתל אביב. לאחר שנתיים עבר להתגורר בירושלים. בירושלים היה ליטבינובסקי מעורה בקרב קהילת האמנים המודרניים הצעירים. הוא הציג בתערוכות "אגודת אמנים עבריים" (1924, 1925) בנוסף השתתף בתערוכות "אמנים מודרניים" שנערכו בצריף התאטרון (1928-1926) ובפעילות קבוצת "אגד" (1929). בסוף שנות השלושים הצטרף למושבת אמנים שקמה במוצא עילית.

בראשית שנות העשרים של המאה ה-20 יצר ליטבינובסקי ציורים בהשפעת הקונסטרוקטיביזם הרוסי. נושאי הציורים כללו דיוקנאות ותיאורים של דמויות מזרחיות וכן עיצב את סמל תאטרון "האוהל" (1925) בסגנון זה. בין ציוריו מתקופה זו ידועים "מוכרת התרנגולות" (שנות ה-20), "מוכר התפוזים" (1925) ו-"ערבי עם פרח" (1925). החל משנות השלושים נטה ציורו לקאספרסיוניזם. במהלך שנות החמישים הרבה ליצור עבודות על נייר ובהן צימצום צורני גראפי.

לימודים

1912 אקדמיה לאמנות, אודסה, רוסיה
1917 אקדמיה לאמנות, פטרוגראד, רוסיה
1917 אקדמיה לאמנות, פטרוגראד, רוסיה, רישום עם פרופ' קרונובסקי.

הוראה

למשך תקופה קצרה בשנות ה20, הוא לימד עם משה מוקדי, תלמידים שפרשו מ"בצלאל".

פרסים

1912 מלגה ללמוד אמנות באקדמיה לאמנות, אודסה, רוסיה
1939 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, עיריית תל אביב-יפו
1980 פרס ישראל בתחום הציור
1980 יקיר ירושלים