Information Center for Israeli Art English

אלה ליטביץ

אלה ליטביץ, ישראלית, נולדה ב-1982.

לימודים

2009-2005 תואר ראשון, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2015-2014 HISK, גנט, בלגיה

פרסים

2010-2008, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
2009 פרס ע"ש לורין ומיטשל פרסר עבור הצטיינות בתחום הציור, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
2009 מלגת הצטיינות, רע – בית מלאכה לצילום, תל-אביב
2012 מלגה, הקרן הגרמנית לאמנות, בון, גרמניה
2012 פרס קרן בוטין, סנטנדר, ספרד
2013 פרס אוסף יגאל אהובי לאמן מבטיח, צבע טרי, היריד לאמנות עכשווית, תל-אביב
2017 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס