Information Center for Israeli Art English

אריאן ליטמן כהן

אריאן ליטמן כהן, פסלת, אמנית חפצים-מן-המוכן ומיצגים, נולדה בשוויץ ב-1962. עלתה לישראל ב-1981.

לימודים

1982–1986 ב"א, יחסים בינלאומיים והיסטוריה של ארצות האיסלאם, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1987–1991 BFA, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1997 מ"א, תולדות האמנות האוניברסיטה העברית

הוראה

1998, פיסול, מכללת הדסה לטכנולוגיה, ירושלים
1999 פיסול, אגף הנוער, מוזיאון ישראל, ירושלים

פרסים

1991 פרס ע'ש מארי פישר לעידוד אמנים צעירים, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
1994-1991, אוצרת עוזרת לאמנות עכשווית, מוזיאון ישראל, ירושלים
1993-1992, מילגה לאמנים צעירים, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1994 מלגת אינגבורג בכמן, מיסודו של אנסלם קיפר, קרן וולף