Information Center for Israeli Art English

משה ליידר

משה ליידר, צייר, נולד בבריה''מ ב-1945. עלה ארצה ב-1978.

לימודים

1965–1970 האקדמיה לאמנות בברה''מ
1980–1981 המדרשה לאמנות ברמת השרון

הוראה

עוסק בהוראה ביהוד