Information Center for Israeli Art English

יצחק ליכטנשטיין, יליד פולין, פעל בארץ-ישראל, צרפת וארצות-הברית, 1888–1981

יצחק ליכטינשטיין נולד בלודז', פולין, בשנת 1888. בשנת 1906 למד ציור בקראקוב, ובשנת 1908 הגיע לארץ-ישראל ללמוד ב"בצלאל" בירושלים עם שמואל הירשנברג ובוריס שץ. היה חבר בקבוצת "רמון". בשנת 1910 חזר לאירופה, שם חי בקרקוב, מינכן ופריז. בין השנים 1913-1912 התגורר שוב בארץ-ישראל. בשנת 1914 חזר לפריז, שם היה חבר בקבוצת האמנים היהודים "מחמדים" (Machmadim). באותה שנה היגר לארצות-הברית, שם עסק בכתיבה אודות אמנות ובניהול מרכז יהודי.

לימודים

1906 ציור, קראקוב, פולין
1908 בצלאל ב'ס לאמנות, ירושלים, עם שמואל הירשברג