Information Center for Israeli Art 34
English

יצחק ליכטנשטיין, ישראלי, יליד פולין, 1981-1888.

יצחק ליכטינשטיין נולד בלודז', פולין, בשנת 1888. בשנת 1906 למד ציור בקראקוב, ובשנת 1908 הגיע לארץ-ישראל ללמוד ב"בצלאל" בירושלים עם שמואל הירשברג. היה חבר בקבוצת "רמון". בשנת 1910 חזר לאירופה, שם חי בקרקוב, מינכן ופריז. בין השנים 1913-1912 התגורר שוב בארץ ישראל. בשנת 1914 חזר לפריז, שם היה חבר בקבוצת האמנים היהודים "מחמדים" (Machmadim). באותה שנה היגר לארצות-הברית, שם עסק בכתיבה אודות אמנות, בניהול מרכז יהודי ובאמנות.

לימודים

1906 ציור, קראקוב, פולין