Information Center for Israeli Art

נגה לינצ'בסקי

נגה לינצ'בסקי, ישראלית, נולדה ב-1957.

נגה לינצ'בסקי נולדה בשנת 1957. במחצית השנייה של שנות ה-70 של המאה ה-20 למדה אמנות ב"בצלאל". החל משנת 1982 היא עוסקת בחינוך בלתי פורמלי במסגרות שונות. יצירותיה של לינצ'בסקי עושות שימוש במגוון מידה אמנותית, ובהן רישום, פיסול ועוד. יצירותיה עוסקות בביטויי הגוף וכליונו ובמפגש שלו עם החלל. חיה ופועלת במכמורת.

לימודים

1981-1977 תואר ראשון, המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1993-1991 תואר שני, חינוך מיוחד וייעוץ, אוניברסיטת חיפה, חיפה

הוראה

1994–1998 המחלקה ההמטו-אונקולוגית ילדים, בית חולים שיבא, תל השומר

פרסים

1980-1979, מלגת קרן שרת להצטיינות, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1993 מלגת הצטיינות, אוניברסיטת חיפה, חיפה