Information Center for Israeli Art English

צילה ליס, ציירת, נולדה בקיבוץ עין שמר, 1945.

לימודים

ביה''ס הגבוה לציור, בניהולו של מרגושלסקי

פרסים

1968 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים
1972 פרס קרן דבורה דוידסון מתנועת הקיבוץ הארצי
2000 מלגות קרן חבצלת.