Information Center for Israeli Art English

ראובן ליף (ליפשיץ)

ראובן ליף (ליפשיץ), יליד האימפריה הרוסית, פעל בפלשתינה ובארצות-הברית, 1889-?

ראובן ליפשיץ נולד בשנת 1889 בקרמנצ'וג שבפלך פולטבה שבאימפריה הרוסית (כיום אוקראינה) וגדל בפינסק. בשנת 1906 בקירוב עלה לארץ-ישראל והחל בלימודיו ב"בצלאל" בירושלים. לאחר סיום לימודיו הקים בבית הספר את המחלקה לבאטיק על מתכת ועל עץ. באותה עת היה חבר בקבוצת "התומר". בשנת 1916 היגר לניו יורק, ארצות-הברית. בשנת 1924 הקים את הוצאת הספרים "שמש", ויצר איורים עבור פרסומיה השונים. בשנת 1950 פרסם בארצות-הברית את הקטלוג הגופנים העברי "אוצר אלף-ביתים: מימי קדם עד זמננו".

לימודים

אקדמיה הקיסרית לאמנות, ווילנה, האימפריה הרוסית
בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים

הוראה

1916-1912 המחלקה לבאטיק, בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים