Information Center for Israeli Art English

בתיה לישנסקי

בתיה לישנסקי, ישראלית, ילידת האימפריה הרוסית, 1992-1900.

בתיה לישנסקי נולדה בשנת 1900 בעיר מלין שבאימפריה הרוסית (כיום אוקראינה). בשנת 1910 עלתה לארץ ישראל עם משפחתה והתיישבה בירושלים. אביה היה חנווני ולאחר עלייתו עסק במלאכות שונות ואילו אמה היתה מורה לרקמה ב"בצלאל". בתקופת מלחמת-העולם הראשונה גורשה המשפחה מירושלים והתגוררה בחיפה. לאחר המלחמה שימשה מורה בשיעורי-ערב לנשים בירושלים. בשנת 1919 החלה ללמוד ב"בצלאל", אולם לאחר שנה הפסיקה את לימודיה ונסעה ללימודי אמנות באירופה. בשנת 1921 שבה לארץ ישראל והצטרפה ל"גדוד העבודה" שהתיישב בקיבוץ עין-חרוד. למרות שהתקבלה כחברה בו עזבה את הקיבוץ ונסעה לברלין, גרמניה. בין השנים 1929-1925 שהתה בפריז, צרפת. התגוררה ויצרה בבית וסטודיו ברחוב נחום מס' 10 בתל אביב-יפו.

יצירותיה של לישנסקי מאופיינות בגישה פיגורטיבית חופשית. למרות השפעות מודרניסטיות והפשטה בעיצוב הדמויות והדגשה של התנועה, יצירותיה מאופיינות בפיגורטיביות. בנוסף, הרבתה ליצור דיוקנאות של אנשי היישוב והמדינה. במשך השנים הרבתה ליצור אנדרטאות ציבוריות ברחבי ישראל. אוסף גדול מיצירותיה נמצא במוזיאון בית "השומר" בכפר גלעדי. בין יצירותיה הידועות האנדרטאות "עבודה והגנה" (1930) ו-"לורד מלצ'ט" (1931).

לימודים

1918 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים, עם בוריס שץ, אבל פן, זאב רבן
1919 אקדמיה לאמנות, רומא, איטליה
1925-1923 קונסטגוורבשולה, ברלין, גרמניה
1928-1925 בית הספר הלאומי הגבוה לאמנויות יפות, ה'בוזאר', פריז, צרפת

פרסים

1944 פרס דיזנגוף לציור ופיסול
1957 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, עיריית תל אביב-יפו
1986 פרס ישראל על מפעל חיים בפיסול ארץ-ישראלי

פסלים במרחב הציבורי

אנדרטאות בארץ - 1930 "עבודה והגנה", אבן, חולדה 1946 "הורה", אבן, מוסד "אונים". "לזכר הבנים, אבן מלאכותית, בית קשת.