Information Center for Israeli Art English

יונינה למדן, פסלת, ציירת, צלמת. נולדה בקליבלנלד, ארה''ב, 1929. עלתה לישראל 1951 לקיבוץ אורים. חברת קיבוץ אורים.

לימודים

1969-1972 אשל הנשיא, באר שבע
1973 - 1974 מכון אבני, תל אביב
1974 - 1978 אשל הנשיא, באר שבע
1979-1980 פיסול בעץ אצל חוה מחותן
1980 - 1981 המכון לאמנות חזותית, באר שבע
1982-1984 המדרשה למורים, רמת השרון
1989 פיסול באבן אצל זאב קירשר